Bashev

Econt Express Shipping Module

 • Popularity Score 763 Popularity Score

  Popularity ScoreReferrals to Site/Downloads

  0 0 1+ 1+ 250+ 250+ 1000+ 1000+ 10000+ 10000+

Enables shipping and delivery with Econt Express. Create labels and tracking packages. Currently only in BG.
Compatible with:
This extension is currently unavailable on Magento Connect. Please contact the developer.

You will be re-directed to the developer's website to complete your purchase.

You must be registered and logged in to get extension key.
In order to get this extension, you must be logged in to the Magento Community. Click here to login or register.

Magento Connect 2.0

Magento Connect 2.0

FREE
Previous Next
Overview

Econt Express Shipping Module

English

Econt Express Shipping Module for Magento enables your customers to order their goods using a courier service Econt Express. Currently only in Bulgaria.

Module required registration (for merchant) at e-platform of Econt Express (E-Econt ).

Features for merchants:

 • Integration with Magento allow you to make contract with Econt Express to receive an percent of discount for shipping services. (More Information (in Bulgarian)).

Some features for clients:

 • Calculate shipping tax for every separate order.
 • Can use “Pay on Delivery” when choose Econt as Shipping method.
 • Tracking. (for registered users).
Features for Magento administrators and operators:
 • Generate and print Shipping Labels. Shipping Labels will be managed and from E-econt platform.
 • Tracking for shipped orders.
 • Set free delivery with minimum order amount.
 • Separate shipping tax between client and merchant.
More information (in Bulgarian): http://bashev.net/projects/econt-shipping-module/

Български език

Econt Express Shipping Module за Magento дава възможност да използвате автоматизирано услугите на Еконт Експрес интегрирайки ги в онлайн магазин задвижван от Magento. За момента модула позволява осъществяване на доставки само в България.

Използването на модула изисква регистрация (за търговеца) в електронния кабинет на Еконт Експрес (Е-Еконт).

Възможности за собствениците на магазини:

 • Инсталацията на модула може да бъде предпоставка за договаряне на преференциални условия за използването на услугите на Еконт Експрес. (за повече информация).

Някои ключови възможности за клиентите:

 • Индивидуално изчисляване на стойността на доставката още при създаване на поръчката.
 • Възможност за плащане, чрез наложен платеж, когато методът на доставка е чрез Еконт Експрес.
 • Проследяване на пратки. (Само за регистрирани потребители).
Възможности за администраторите и операторите в Magento магазин:
 • Генериране и печат на товарителници за поръчките, които ще бъдат доставяни чрез Еконт Експрес. Товарителниците могат биват достъпни и в електронния кабинет на Еконт.
 • Проследяване на изпратените пратки.
 • Конфигуриране на безплатна доставка над определена сума.
 • Разделяне на разходите между страните. Тази функционалност дава възможност допълнително да се намалят разходите по доставка за клиента. Може да се използва в комбинация с безплатна доставка, когато не е налице условие за нейното изпълнение.
Повече информация: http://bashev.net/projects/econt-shipping-module/
M1 Extension Versions

Отстранен проблем с поръчка, при изключване на модула.

2014-04-14 17:53:24
 • Version number: 0.3.15
 • Stability: Beta
 • Compatibility: 1.6, 1.6.1, 1.6.2.0, 1.7, 1.8, 1.8.1
You must be registered and logged in to get extension key.

Magento Connect 2.0

Magento Connect 2.0

Отстранен проблем с поръчка, при изключване на модула.

JS & Date Fix

2013-05-16 19:44:40
 • Version number: 0.3.14
 • Stability: Beta
 • Compatibility: 1.6, 1.6.1, 1.6.2.0, 1.7
You must be registered and logged in to get extension key.

Magento Connect 2.0

Magento Connect 2.0

- Коригиран бъг с попълване на полето "пощенски код" в адреса за доставка.
- Коригиран проблем с възможните дати на доставка, когато следващия ден е почивен или с работно време на ЕКОНТ за събота.

Корекция в сумата за наложен платеж

2013-03-10 21:48:47
 • Version number: 0.3.13
 • Stability: Beta
 • Compatibility: 1.6, 1.6.1, 1.6.2.0, 1.7
You must be registered and logged in to get extension key.

Magento Connect 2.0

Magento Connect 2.0

- Променена е сумата за плащане, когато се използва наложен платеж. От сумата се изключва стойността на доставката.

Корекции + добавен "квартал" в изписване на адрес

2013-03-05 23:08:38
 • Version number: 0.3.12
 • Stability: Beta
 • Compatibility: 1.6, 1.6.1, 1.6.2.0, 1.7
You must be registered and logged in to get extension key.

Magento Connect 2.0

Magento Connect 2.0

- Добавено е ново поле "Квартал" при попълване на адрес. При избор на "квартал", полето "улица" става "по желание".

- Редактирана е логиката за изчисляване на цената на доставката при магазини с повече от една валута.

- Променена е логиката при генериране на товарителница, след докладван проблем отчитащ грешно стойността на поръчката, при използване на купони или намаления.

Fixed bug

2013-02-08 17:53:29
 • Version number: 0.3.11
 • Stability: Beta
 • Compatibility: 1.6, 1.6.1, 1.6.2.0, 1.7
You must be registered and logged in to get extension key.

Magento Connect 2.0

Magento Connect 2.0

- Fixed bug with double checking for payment method availability.
1 2 3 4
Q&A
Get Help

Support for This Extension

The best place to start if you need help with a specific extension is to contact the developer. All Magento developers have both a contact email and a support email listed.

Magento Platform Support

If you need support for a Magento platform, there are different options for support depending on which Magento platform you are using. Below are links for specific platforms.

Reviews

About the Developer

This extension was developed by and is supported by Bashev

In order to upload extension, you must be logged in to the Magento Community. Click here to login or register.

Close

Register

* Required Fields

Close window

Forgot Your Password?

Please enter your email below and we'll send you a new password.

* Required Fields

Close window

Login

To upload extension you must be logged in.

* Required Fields

Close window

You are using an outdated browser

We built Magento Connect using the latest techniques and technologies.
This makes Magento Connect faster and easier to use.
Unfortunately, your browser doesn't support those technologies.
Use the links below to download a new browser or upgrade your existing browser.