modules_reference:vietnamese:mage_adminhtml:sales_order:index

Last modified by magentovietnam on Wed, March 2, 2011 05:09
Source|Old Revisions  

Đây là trang dùng để quản lý đơn hàng trong hệ thống website. Tại màn hình này bạn theo dõi được các đơn đặt hàng, tình trạng đơn hàng, ngày đặt mua,v.v.. (bạn xem hình mẫu)

Để tạo đơn hàng mới bạn click vào Tạo đơn hàng mới Để sửa đơn hàng thì bạn click vào đơn hàng đó (click vào mã số đơn hàng sẽ mở tra trang chi tiết đơn hàng)