Klasy podatku

Last modified by Leszek Żur on Sat, July 3, 2010 07:27
Source|Old Revisions  

Strona ta służy do edycji sposobu obliczania podatków w sklepie.

Klasy podatku

Klasa podatku dla dostawy

Ustawienia przeliczania

Metoda obliczania podatku bazująca na

Są dostępne 3 metody obliczania podatku. Bazują one na “cenie jednostkowej”, “Podsumie” lub “Razem”. Chodzi tu o moment kiedy jest naliczany podatek. Żeby zrozumieć te ustawienia załóżmy, że klient kupuje 20 sztuk towaru1 w cenie 10 zł oraz 1 sztukę towaru2 w cenie 200 zł. Wszystkie podane ceny są cenami brutto opodatkowane podatkiem VAT 22%. Klient w sumie zapłaci 20*10 zł + 1*200 zł = 400 zł ale jak wyliczyć podatek VAT od tej transakcji ? W każdej z metod na skutek zaokrągleń obliczony podatek może być inny.

  • Cena jednostkowa

W tej metodzie podatek jest obliczany od ceny jednostkowej 1 sztuki towaru. Od 1 sztuki towaru1 będzie naliczony podatek w wysokości 10zł*0,22/1,22 = 1,80327... czyli w zaokrągleniu 1,80 zł a od towaru2 200zł*0,22/1,22 = 36,06557... czyli 36,07. Podatek od faktury wyniesie 20*1,80 + 36,07 = 72,07 zł

  • Podsuma

W tej metodzie podatek jest obliczany od wartości danego towaru. Od 20 sztuk towaru1 będzie naliczony podatek w wysokości 20*10zł*0,22/1,22 = 36,0655... czyli w zaokrągleniu 36,07 zł a od towaru2 200zł*0,22/1,22 = 36,06557... czyli 36,07. Podatek od faktury wyniesie 36,07 + 36,07 = 72,14 zł. To 7 groszy więcej niż w poprzedniej metodzie. Różnice pomiędzy poprzednią a tą metodą mogą wystąpić tylko gdy klient kupuje więcej niż 1 sztukę danego towaru.

  • Razem

W tej metodzie podatek jest obliczany od wartości towaru. Wartość towary wyniesie 20*10 zł + 1*200 zł = 400 zł. Podatek od faktury wyniesie 400zł * 0,22/1,22 = 72,13114... czyli w zaokrągleniu 72,13 zł. To 1 grosz mniej niż w poprzedniej metodzie. Różnice pomiędzy poprzednią a tą metodą mogą wystąpić tylko gdy klient kupuje co najmniej 2 różne towary. Metoda ta jest najdokładniejsza i najbardziej odpowiada polskiemu systemowi podatkowemu dlatego najlepiej ją zastosować. Tak naprawdę to metoda ta oblicza podatek nie od wartości faktury ale od sumy wartości wszystkich towarów z dana stawką VAT ponieważ na fakturze możemy mieć towary ze stawkami np. 7% i 22% i dla każdej z nich podatek będzie obliczony oddzielnie według tej metody a potem zsumowany na fakturze.

Obliczaj podatek na podstawie

Pole to umożliwia wybór gdzie wskazano kraj, którego stawki podatku zostaną zastosowane do obliczania ceny brutto towaru i wartości brutto faktury.

Ceny katalogowe

Ceny wysyłki

Zastosuj podatek wg klienta

Zastosuj zniżkę na cenach

Zastosuj podatek na

Ta opcja decyduje o tym jak będzie naliczany podatek dla klienta mającego konto na naszym sklepie w przypadku gdy zamówienie jest tworzone nie przez klienta ale przez sprzedawcę w “PA → Klienci → Zarządzaj klientami → wybierz klienta → Utwórz zamówienie → Dodaj produkty → Zaznacz niestandardowa cena”

  • Tylko oryginalna cena

W tym przypadku podatek będzie naliczany od ceny oryginalnej a nie od tej, którą zastosuje sprzedawca. Przykładowo towar kosztuje u 100 zł + 22% VAT czyli VAT normalnie wynosi 22zł. Jeśli Sprzedamy towar nie za 100 zł ale za 90 zł to VAT zostanie naliczony od 100 zł. Ta opcja jest nieprzydatna w polskim systemie podatkowym

  • Indywidualna cena, jeśli dostępna

W tym przypadku podatek zostanie naliczony od ceny wynegocjonowanej pomiędzy klientem a sprzedawcą. Biorąc pod uwagę powyższy przykład VAT zostanie naliczony od 90 zł. Tą opcję należy zastosować w polskim systemie podatkowym.

Domyślna kalkulacja podatku docelowego

Domyślny kraj

Domyślne województwo

Domyślny kod pocztowy

Ustawienia wyświetlania cen

Wyświetl w katalogu ceny

Wyświetlaj ceny dostawy

Ustawienia wyświetlania koszyka

Wyświetlaj ceny

Wyświetlaj podsumę

Pokaż kwoty wysyłki

Uwzględnić podatek w podsumowaniu

Wyświetlaj pełne podsumowanie podatku

Wyświetlaj zerową podsumę podatku

Ustawienia wyświetlania zamówień,faktur

Wyświetlaj ceny

Wyświetlaj podsumę

Pokaż kwoty wysyłki

Uwzględnić podatek w podsumowaniu

Wyświetlaj pełne podsumowanie podatku

Wyświetlaj zerową podsumę podatku

Fixed Product Taxes

Enable FPT

Display Prices In Product Lists

Display Prices On Product View Page

Display Prices In Sales Modules

Display Prices In Emails

Apply Discounts To FPT

Apply Tax To FPT

Include FPT In Subtotal
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs