modules_reference:polish:mage_adminhtml:system_config:edit:sendfriend

Last modified by Leszek Żur on Sun, March 21, 2010 04:16
Source|Old Revisions  

Nie ma jeszcze polskiej wersji pomocy dotyczącej tej strony. Możesz tą pomoc napisać samodzielnie klikając na “Edit this Page“. Możesz także przeczytać wersję angielską.
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs