modules_reference:polish:mage_adminhtml:system_config:edit:payment_services

Last modified by Leszek Żur on Sun, March 21, 2010 04:43
Source|Old Revisions  

Nie ma jeszcze polskiej wersji pomocy dotyczącej tej strony. Możesz tą pomoc napisać samodzielnie klikając na “Edit this Page“. Możesz także przeczytać wersję angielską.