modules_reference:polish:mage_adminhtml:system_config:edit:currency

Last modified by Leszek Żur on Sun, March 21, 2010 04:07
Source|Old Revisions  

Nie ma jeszcze polskiej wersji pomocy dotyczącej tej strony. Możesz tą pomoc napisać samodzielnie klikając na “Edit this Page“. Możesz także przeczytać wersję angielską.

Related Tags:  waluta 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs