Ustawienia ogólne

Last modified by Leszek Żur on Tue, March 16, 2010 16:13
Source|Old Revisions  

Ustawienia ogólne

  • Client Session timeout (sec.) - ustawia czas po którym klient bedzie wylogowany gdu nic nie zrobi. Domyślnie ustawione na 3600 sekund (1 godzina) 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs