modules_reference:polish:mage_adminhtml:newsletter_template:index

Last modified by Leszek Żur on Thu, March 4, 2010 07:18
Source|Old Revisions  

Na tej stronie widzisz listę szablonów newslettera. Możesz dodać nowy szablon klikając na “Dodaj nowy szablon”. Możesz edytować dowolny istniejący szablon klikając na niego. Możesz podejrzeć szablon lub wysłać go do kolejki wybierając odpowiednią opcję w kolumnie “Operacja”.
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs