modules_reference:polish:mage_adminhtml:catalog_product_attribute:index

Last modified by Leszek Żur on Mon, March 15, 2010 09:13
Source|Old Revisions  

Na tej stronie zarządzasz cechami, które mogą posiadać produkty. Możesz dodać nową cechę klikając na “Dodaj nową cechę” lub edytować istniejącą klikając na nią.