Właściwości

Last modified by Leszek Żur on Sun, March 21, 2010 13:14
Source|Old Revisions  

Ta strona służy do zarządzania cechą produktu.

Właściwości

Właściwości cech

Kod cechy

Podajesz nazwę cechy. W nazwie nie może wystąpić spacja. Ta nazwa jest używana do celów wewnętrznych przez administratora i nie klient jej nie widzi. Musi być unikalna w systemie.

Zakres

Definiujesz czy cecha ma zakres globalny, sklepu czy widoku sklepu

Typ pola dla właściciela sklepu
 • tekstowe - wartością cechy może być jakiś tekst (krótki)
 • textarea - wartością cechy może być jakiś tekst (wielolinijkowy)
 • Data - wartością cechy może być data np. data przydatności do spożycia
 • Tak/Nie - wartością cechy może być tylko Tak lub Nie
 • Wielokrotny wybór - Wartości cechy mogą być wybierane z listy tworzonej przez administratora sklepu. Administrator może wybrać wiele cech z tej listy. Listę cech tworzysz w “Zarządzaj etykietami/opcjami”
 • Lista rozwijana - Wartości cechy mogą być wybierane z listy tworzonej przez administratora sklepu. Administrator może wybrać tylko jedna cechę z tej listy. Listę cech tworzysz w “Zarządzaj etykietami/opcjami”
 • Cena - cena produktu
 • Obrazek mediów - obrazek produktu
 • Fixed Product Tax - podatek
Domyślna wartość

Domyślna wartość cechy, którą przyjmie system jeśli nie wybierzesz żadnej wartości

Unikalna wartość

Jeśli wybierzesz tak to każdy produkt będzie musiał mieć inną wartość tej cechy

Wartości wymagane

Jeśli wybierzesz tak to każdy produkt będzie musiał mieć nadaną jakąś wartość dla tej cechy

Sprawdzanie poprawności danych dla właściciela sklepu
 • Żaden - poprawność wprowadzonej wartości cechy nie jest sprawdzana
 • Liczba dziesiętna - wartością cechy może być tylko liczba dziesiętna (n.p. moc silnika w KM)
 • wartość typu integer - wartością cechy może być tylko liczba całkowita
 • E-mail - wartością cechy może być tylko adres email
 • URL - wartością cechy może być tylko adres URL (np. strony WWW)
 • litery - wartością cechy może być tylko napis składający się z samych liter bez cyfr i znaków specjalnych
 • lietry lub cyfry - wartością cechy może być tylko napis składający się z samych liter lub cyfr bez znaków specjalnych
Zastosuj do
 • Wszystkie typy produktów - cecha ma zastosowanie do wszystkich cech produktów
 • Wybrane typy produktu - cecha ma zastosowanie tylko do niektórych typów produktów. W tym przypadku poniżej pokaże się lista wielokrotnego wyboru gdzie będziesz mógł wybrać odpowiednie typy spośród następujących:
  • Prosty produkt
  • Grupowany produkt
  • Produkt konfigurowalny
  • Produkt wirtualny
  • Bundle Product
  • Downloadable Product

Ustawienia sklepu od strony klienta

Zastosuj w szybkim wyszukiwaniu
Zastosuj w zaawansowanym wyszukiwaniu
Porównywalne w sklepie
Używane w warstwowej nawigacji
Use In Search Results Layered Navigation
Use for Price Rule Conditions
Pozycja
Zezwól na znaczniki HTML w Katalogu
Visible on Product View Page on Front-end
Used in product listing
Used for sorting in product listing

Zarządzaj etykietami/opcjami

Zarządzaj tytułami (rozmiar, kolor itp.)