Zarządzanie kategoriami

Last modified by Leszek Żur on Sun, March 21, 2010 16:19
Source|Old Revisions  

Ta strona umożliwia zarządzanie czyli tworzenie, przeglądanie, kasowanie i edycję kategorii. Po lewej stronie znajduje się drzewo kategorii. Każdą z kategorii możesz chwycić i przenieść w inne miejsce w drzewie kategorii.

Klikając na kategorie możesz zmienić szczegóły kategorii. Klikając na “Zamknij wszystko” lub “Pokaż wszystko” możesz schować lub rozwinąć całe drzewo kategorii. Klikając na niebieski znak “+” lub “-” stojący obok nazwy kategorii możesz rozwinąć lub zwinąć całe drzewo wybranej kategorii.

Wybierając jakąś kategorię i klikając na “Dodaj podkategorię” możesz utworzyć wewnątrz nie nową podkategorię. Klikając na “Dodaj nową kategorie główną” tworzysz nowa kategorię w kategorii głównej.

Informacje ogólne

Name

Is Active

URL Key

Description

Image

Page Title

Meta Keywords

Meta Description

Display Settings

Display Mode

CMS Block

Is Anchor

Available Product Listing Sort by

Default Product Listing Sort by

Indywidualny wygląd

Custom Design

Apply To

Active From

Active To

Page Layout

Custom Layout Update

Produkty kategorii