Muokkaa sivua

Last modified by Lemonline on Wed, September 2, 2009 05:17
Source|Old Revisions  

Perustiedot

Sivun otsikko

Sivun otsikko -kenttään kirjoitetaan sivun otsikko, otsikon avulla tunnistat sivun sivujen listanäkymässä.

Hakukoneystävällisen osoitteen tunniste

Tähän kenttään kirjoitetaan selaimen osoiterivillä näkyvä sivun tunniste. Esimerkiksi www.domain.fi/home, katso kuva alla.

Kauppanäkymä

Sivu voidaan määrittää näkymään halutuissa käytössä olevissa kauppanäkymissä. Esimerkiksi kaupan eri kieliversioille voidaan määrittää erilaiset etusivut. Katso kuva alla.

Tila

Vetovalikosta valitaan onko sivu käytössä vai ei.

Sisältö

Tähän kenttään tulee varsinainen sivun sisältö. Kentässä on tyypillisesti käytössä WYSIWYG-editori, jonka avulla sisällön voi muotoilla html-muotoon. Editorissa on tyypillisesti käytössä normaalit tekstinkäsittely-ominaisuuksia, kuten eri tasoiset otsikot, leipäteksti, numeroidut- ja numeroimattomat listat, tekstin tasaamiset ym. Lisäksi editorin avulla sisältöön on mahdollista liittää myös kuvia. Katso kuva alla.

Lisäksi sisältöalueeseen voidaan upottaa myös staattisia sisältölohkoja. Alla olevassa kuvassa lisätään sivun sisältöalueelle sisältölohko nimeltään ‘home.catalog.product.new’, joka käyttää sille luotua templatea ‘catalog/product/new.phtml’ Katso kuva alla.

Mukailtu ulkomuoto

Mukailtu teema

Vetovalikosta voidaan valita kyseiselle sivulle käyttöön vaihtoehtoinen teema. Jos kenttään ei valitse mitään, käytetään oletusteemaa. Mukailtua teemaa voidaan käyttää esimerkiksi kun halutaan muuttaa vaikka etusivun ilmettä tietyn kampanjan ajaksi. Katso kuva alla.

Mukaillun teeman ajastus

Sivu voidaan ajastaa käyttämään yllä valittua teemaa tietylle aikavälille. Ylempään kenttään syötetään aloituspäivämäärä, jolloin valittu teema aktivoidaan sivulle ja vastavasti alemmasta vetovalikosta valitaan ajastuksen päättymispäivä. Näin voidaan ajastaa ulkoasun päivitys vaikka joulusesongin ajaksi. Katso kuva alla.

Sommittelu

Vetovalikosta valitaan mitä asettelua sivulla käytetään. Tyypillisesti valitaan käytettävien palstojen määrä. Katso kuva alla.

Sommittelun päivitys XML

Tähän kenttään voidaan tehdä päivityksiä sivun asetteluun. Magentossa sivuille ladattavat elementit määritellään XML-muodossa. Huom. vaatii käyttäjältä käsityksen XML-syntaksista ja Magenton arkkitehtuurista.

Metatiedot

Metatiedot on hakukoneita varten.

Avainsanat-kenttään määritetään sivun sisältöön liittyviä avainsanoja, jolloin hakukoneet ymmärtävät vielä paremmin sivun sisällön.

Kuvaus-kenttään kirjoitetaan lyhyt kuvaus sivun sisällöstä. Tämä kuvaus näytetään hakukoneissa sivun kuvauksessa, kun kyseinen sivu on hakutuloksissa.