Thay đổi thông tin hiển thị trang chủ

Last modified by Mr.Hai on Fri, January 2, 2009 08:56
Source|Old Revisions  |  Back To Group

Thông tin trang chủ có thể được thay đổi bằng cách chỉnh sửa mã được tìm thấy trong phần quản trị

Admin > CMS > Manage Pages > Home page

Trước khi tiến hành việc này, bạn nhớ backup lại một bản nhé

Sau khi thay đổi nhới chọn Save Page
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs