Algemene Termen

Last modified by Riemer on Wed, January 14, 2009 17:35
Source|Old Revisions  |  Back To Group

This is an old revision of the document!


Engels soms laten staan

Veel woorden die uit het Engels zijn overgenomen, hebben in hun vakgebied een bepaalde betekenis die ietsje anders is dan de Nederlandse vertaling. Een back-up is een reservekopie, maar het is niet helemaal hetzelfde. Zulke Engelse woorden kunnen we beter onvertaald laten. Bij Magento komen ze vooral uit de ICT en uit de marketing.

Uit ICT: scope, tag, template, back-up, layout, rewrite, root, uploaden, downloaden, update, updaten, inzoomen, uitzoomen

Uit de marketing: mailing, cross-selling, up-selling, poll, review Ook dit lijstje s.v.p. aanvullen...

De woordenlijst

Graag telkens bij Alternatief: een alternatief aangeven voordat termen veranderd worden. [Tussen de haken geeft de onderbouwing aan]

Alert: waarschuwing

Attribute: attribuut [Producteigenschap is te lang in veel situaties. Bovendien is voor veel computeraars eigenschap de vertaling van property bij objecten. Plus: eigenschappen zijn inherent aan het product, attributen zijn toegekend (zoals het woord at-tribuut ook zegt).] Alternatief: Producteigenschap of Eigenschap

Associated: verbonden

Billing address: factuuradres

Change: Wijzigen Niet Veranderen. Dat is op zich wel een correcte vertaling, maar in de context van een Admin Panel is Wijzigen de gebruikelijke term.

Characters: tekens Niet karakters! We zijn geen Chinezen.

Create: aanmaken

Credit Memo: Creditnota Zo heet zo’n ding in Nederlandse betalingsverkeer nu eenmaal.

Custom: eigen / op maat [Custom-made betekent eigenlijk (volgens de Webster): gemaakt naar individuele specificaties. In het Nederlands zeggen we meestal “op maat”. Een mooie vondst van een vorige vertaler is: “eigen”. Custom design: (naar) eigen ontwerp. Voorkeur in deze vertaal-wiki: eigen als kan, op maat als moet.]

Currency: Valuta Misschien is muntsoort voor sommige mensen duidelijker, maar in samenstellingen wordt “muntsoort” al snel een vreemde term. Valuta is het gebruikelijke woord in het handelsverkeer en in administraties.

Declare: opgeven In het zinsverband: een waarde opgeven. Alternatief: Declaren. Dat kan ook, maar is wel erg techneuten-taal.

Description: Beschrijving Alternatief: Omschrijving

Disable: Uitschakelen Alternatieven:?? Geblokkeerd vs. Geactiveerd zou ook kunnen, maar in de praktijk is Ingeschakeld vs Uitgeschakeld ook voor voor meldingen het handigst en duidelijkst.

Design: ontwerp Maar lay-out blijft lay-out. In Magento zijn design en layout twee heel verschillende dingen! Breng webdesigners niet in de war en houd het onderscheid zorgvuldig aan...

Duplicate: dupliceren Niet “kopiëren”. omdat daarmee verwarring kan ontstaan met Copy. Edit: Bewerken In het Engels heet bijna elke wijziging Edit. In het Nederlandse computergebruik is er voor sommigen een subtiel verschil. Wijzigen doe je met enkele data, bijv. één bepaald veld. Bewerken betreft meerdere gegevens (een formulier) of een heel tekstveld. In de praktijk moet je gevoelsmatig de juiste term kiezen.

Enable: Inschakelen Of is het activeren? Tegenovergestelde zou zijn: blokkeren.

Expiration Date: Vervaldatum

Information: gegevens [Waar mogelijk gegevens: persoonsgegevens, adresgegevens, etc. Soms kan informatie of gegevens helemaal weggelaten worden]

Item: artikel [Item wordt in het Nederlands ook wel gebruikt, maar dan meer in de betekenis “gespreksonderwerp”.] Alternatief: item

Log in: log in [Bij aanmelden weet ik nooit of het om registreren of om inloggen gaat. De term “log in” legt het initiatief en de controle bij de bezoeker, bij aanmelden ligt de controle meer bij de site-eigenaar.] Alternatief: Aanmelden

Payment Method: Betaalwijze

Pending: wachtend Alternatief: in de wacht. “Hangend” wordt ook gebruikt, maar is volgende mij wat verouderd (”hangende het onderzoek...”)

Property: eigenschap Dit is de reden dat “eigenschap” niet gebruikt kan worden voor de vertaling van attribute, tag of label!!

Purchase Order: Inkooporder

Qty, Quantity: aantal [Aantal is in de meeste gevallen een veel makkelijker, korter en duidelijker woord, vooral als je het combineert met artikelen. Maar iemand die hasj of zand bestelt, zal dat toch meestal in grammen cq. kubieke meters doen. Hoeveelheid is lelijk, maar waarschijnlijk wel het meest universeel bruikbaar.] Alternatief: Hoeveelheid

Related: verwant

Required: verplicht

Retrieve: ophalen

Review: review [Behalve dat het korter is, is review ook de term die overal op Nederlandse sites wordt gebruikt voor commentaar van gebruikers.] Alternatief: beoordeling of recensie

Rule: regel

Specify: specificeren Alternatief: opgeven. Ook weer afhankelijk van zinsverband. Zie ook Declare.

Save: Opslaan Alternatief: Bewaar, Sla op

Scope: Scope [Technische term, niet vertalen. Wie niet weet wat Scope is, weet ook niet wat Bereik of Reikwijdte is. Dreigende verwarring met vertaling van Range (bereik?)] Alternatieven: Bereik/Reikwijdte

Shipping address: Afleveradres [Niet verzendadres! Dat is het adres waar de zending vandaan komt...]

Shipping Method: Verzendwijze

Submit: Verzenden [Meestal is Verzenden prima. Soms is onderaan een formulier Verwerken beter. Soms is OK ook OK.]

Successfully: met succes [of gewoon weglaten] Succesvol zeg je in het Nederlands van iemand die veel successen boekt. Als je bedoelt dat iets is gelukt, zeg je “met succes”. Je kunt het meestal ook gewoon weglaten. The item was successfully removed: Het artikel is met succes verwijderd, of gewoon: Het artikel is verwijderd. Let op! Het Engelse “was” is hier een onvoltooid verleden tijd: het artikel werd verwijderd. Wij gebruiken in dit geval een voltooide tijd: het artikel is verwijderd. (Als je in Nederlands “was” laat staan, betekent dit dat het artikel eerst was verwijderd, maar nu kennelijk niet meer...)

Tag: tag [Volgens mij noemt iedereen dat tags. Ik begreep niet wat ze met etiketten bedoelden totdat ik zag dat het de vertaling was van tags. Labels ben ik ook wel eens tegengekomen, maar is ook niet gebruikelijk. Gouden regel: altijd zo veel mogelijk aansluiten bij het woordgebruik van de doelgroep.] Alternatief: Etiket

Tax: BTW Als dat tenminste in Vlaanderen ook BTW heet...

Tax Class: BTW-tarief Alternatieven: BTW Klasse / BTW Groep / Belasting Groep Het gaat in feite maar om één soort belasting: de BTW. Die kent in Nederland maar drie tarieven: hoog, laag en nul. Die aanduiding is handiger dan het precieze percentage, want dat wil nog wel eens veranderen.

Tier: staffel [Een staffel is eigenlijk de hoeveelheid waarbij je een extra kwantumkorting krijgt. Staffelkorting wordt ook wel gebruikt, maar is te lang. Het woord korting alleen maakt niet duidelijk dat het om oplopende korting gaat bij grotere aantallen. ] //Alternatief://

Type: type Niet “soort”! Voor taalfijnproevers: soort is voor dieren, of het verwijst naar een vaag onderscheid: ons soort mensen, een soort telefoon. Type is technisch en heel concreet. De type-aanduiding op het typeplaatje bestaat uit letters en cijfers in een precieze volgorde. Het soort telefoon dat bedoeld wordt, is het type Samsung SGH-C450.

You have: u hebt [Niet: u heeft. Dat is ouderwets, werkwoord in een derde persoon enkelvoud. Je zegt ook niet: U is.]

View: -zicht, - weergave [”View” is een weerbarstig woord om te vertalen. Zie mijnwoordenboek.nl, Van Dale of Webster. “Zicht” komt er dichtbij, maar de samenstellingen ermee zijn wat geforceerd. Het woord dat we in het Nederlands in de onderhavige context zouden gebruiken, is “weergave”. “Page View” betekent in Google Optimizer “paginaweergave” en in bezoekersstatistieken “paginavertoning”. Over het algemeen zijn de vertalingen met “-weergave” mooier dan met “-zicht”. Alleen de term “Winkelzicht” is al zo ingeburgerd bij Magento-gebruikers dat we die beter niet meer kunnen veranderen.]

View as List / Grid: Bekijken als Info-lijst / Foto-gallerij [De letterlijke logische vertaling is Lijst / Raster. Maar dat zegt de site-bezoeker niks. Wat is een raster? Wat is het verschil tussen beide opties? - In de List wordt de Short Description opgenomen, dus meer info. Bij het grid staan de plaatjes meer centraal. Zie ook beschrijvingen van deze weergaven bij andere sites, o.a. eBay.]
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs