Algemene Termen

Last modified by Riemer on Tue, December 9, 2008 14:46
Source|Old Revisions  |  Back To Group

This is an old revision of the document!


Engels soms laten staan

Veel woorden die uit het Engels zijn overgenomen, hebben in hun vakgebied een bepaalde betekenis die ietsje anders is dan de Nederlandse vertaling. Een back-up is een reservekopie, maar het is niet helemaal hetzelfde. Zulke Engelse woorden kunnen we beter onvertaald laten. Bij Magento komen ze vooral uit de ICT en uit de marketing. Uit ICT: scope, tag, template, back-up, layout Uit de marketing: mailing, cross-selling, up-selling Ook dit lijstje s.v.p. aanvullen...

De woordenlijst

Graag telkens bij Alternatief: een alternatief aangeven voordat termen veranderd worden. [Tussen de haken geeft de onderbouwing aan]

Item: artikel [Item wordt in het Nederlands ook wel gebruikt, maar dan meer in de betekenis “gespreksonderwerp”.] Alternatief: item

Log in: log in [Bij aanmelden weet ik nooit of het om registreren of om inloggen gaat. De term “log in” legt het initiatief en de controle bij de bezoeker, bij aanmelden ligt de controle meer bij de site-eigenaar.] Alternatief: Aanmelden

Attribute: attribuut [Producteigenschap is te lang in veel situaties. Bovendien is voor veel computeraars eigenschap de vertaling van property bij objecten. Plus: eigenschappen zijn inherent aan het product, attributen zijn toegekend (zoals het woord at-tribuut ook zegt).] Alternatief: Producteigenschap of Eigenschap

Review: review [Behalve dat het korter is, is review ook de term die overal op Nederlandse sites wordt gebruikt voor commentaar van gebruikers.] Alternatief: beoordeling of recensie

Tier: staffel [Een staffel is eigenlijk de hoeveelheid waarbij je een extra kwantumkorting krijgt. Staffelkorting wordt ook wel gebruikt, maar is te lang. Het woord korting alleen maakt niet duidelijk dat het om oplopende korting gaat bij grotere aantallen. ] Alternatief:

Qty, Quantity: aantal [Aantal is in de meeste gevallen een veel makkelijker, korter en duidelijker woord, vooral als je het combineert met artikelen. Maar iemand die hasj of zand bestelt, zal dat toch meestal in grammen cq. kubieke meters doen. Hoeveelheid is lelijk, maar waarschijnlijk wel het meest universeel bruikbaar.] Alternatief: Hoeveelheid

Tag: tag [Volgens mij noemt iedereen dat tags. Ik begreep niet wat ze met etiketten bedoelden totdat ik zag dat het de vertaling was van tags. Labels ben ik ook wel eens tegengekomen, maar is ook niet gebruikelijk. Gouden regel: altijd zo veel mogelijk aansluiten bij het woordgebruik van de doelgroep.] Alternatief: Etiket

Information: gegevens [Waar mogelijk gegevens: persoonsgegevens, adresgegevens, etc. Soms kan informatie of gegevens helemaal weggelaten worden]

Save: Opslaan Alternatief: Bewaar, Sla op

Billing address: factuuradres

Shipping address: Afleveradres [Niet verzendadres! Dat is het adres waar de zending vandaan komt...]

You have: u hebt [Niet: u heeft. Dat is ouderwets, werkwoord in een derde persoon enkelvoud. Je zegt ook niet: U is.]

Submit: Verzenden [Meestal is Verzenden prima. Soms is onderaan een formulier Verwerken beter. Soms is OK ook OK.]

Scope: Scope [Technische term, niet vertalen. Wie niet weet wat Scope is, weet ook niet wat Bereik of Reikwijdte is. Dreigende verwarring met vertaling van Range (bereik?)] Alternatieven: Bereik/Reikwijdte

View as List / Grid: Bekijken als Info-lijst / Foto-gallerij [De letterlijke logische vertaling is Lijst / Raster. Maar dat zegt de site-bezoeker niks. Wat is een raster? Wat is het verschil tussen beide opties? - In de List wordt de Short Description opgenomen, dus meer info. Bij het grid staan de plaatjes meer centraal. Zie ook beschrijvingen van deze weergaven bij andere sites, o.a. eBay.]

Payment Method: Betaalwijze

Shipping Method: Verzendwijze

Expiration Date: Vervaldatum

Purchase Order: Inkooporder

Currency: Valuta Misschien is muntsoort voor sommige mensen duidelijker, maar in samenstellingen wordt “muntsoort” al snel een vreemde term. Valuta is het gebruikelijke woord in het handelsverkeer en in administraties.

Credit Memo: Creditnota Zo heet zo’n ding in Nederlandse betalingsverkeer nu eenmaal.

Change: Wijzigen Niet Veranderen. Dat is op zich wel een correcte vertaling, maar in de context van een Admin Panel is Wijzigen de gebruikelijke term.

Edit: Bewerken In het Engels heet bijna elke wijziging Edit. In het Nederlandse computergebruik is er voor sommigen een subtiel verschil. Wijzigen doe je met enkele data, bijv. één bepaald veld. Bewerken betreft meerdere gegevens (een formulier) of een heel tekstveld. In de praktijk moet je gevoelsmatig de juiste term kiezen.

Enable: Inschakelen Of is het activeren? Tegenovergestelde zou zijn: blokkeren.

Disable: Uitschakelen Alternatieven:?? Geblokkeerd vs. Geactiveerd zou ook kunnen, maar in de praktijk is Ingeschakeld vs Uitgeschakeld ook voor voor meldingen het handigst en duidelijkst.

TAX Class: BTW-tarief Alternatieven: BTW Klasse / BTW Groep / Belasting Groep Het gaat in feite maar om één soort belasting: de BTW. Die kent in Nederland maar drie tarieven: hoog, laag en nul. Die aanduiding is handiger dan het precieze percentage, want dat wil nog wel eens veranderen.

Tax: BTW Als dat tenminste in Vlaanderen ook BTW heet...

Related: verwant

Associated: verbonden

Create: aanmaken

Declare: opgeven In het zinsverband: een waarde opgeven. Alternatief: Declaren. Dat kan ook, maar is wel erg techneuten-taal.

Retrieve: ophalen

Specify: specificeren Alternatief: opgeven. Ook weer afhankelijk van zinsverband. Zie ook Declare.

Property: eigenschap Dit is de reden dat “eigenschap” niet gebruikt kan worden voor de vertaling van attribute, tag of label!!

Type: type Niet “soort”! Voor taalfijnproevers: soort is voor dieren, of het verwijst naar een vaag onderscheid: ons soort mensen, een soort telefoon. Type is technisch en heel concreet. De type-aanduiding op het typeplaatje bestaat uit letters en cijfers in een precieze volgorde. Het soort telefoon dat bedoeld wordt, is het type Samsung SGH-C450.

Characters: tekens Niet karakters! We zijn geen Chinezen.

Design: ontwerp Maar lay-out blijft lay-out. In Magento zijn design en layout twee heel verschillende dingen! Breng webdesigners niet in de war en houd het onderscheid zorgvuldig aan...

Pending: wachtend Alternatief: in de wacht. “Hangend” wordt ook gebruikt, maar is volgende mij wat verouderd (”hangende het onderzoek...”)

Duplicate: dupliceren Niet “kopiëren”. omdat daarmee verwarring kan ontstaan met Copy.
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs