Algemene Termen

Last modified by Riemer on Thu, December 4, 2008 19:21
Source|Old Revisions  |  Back To Group

This is an old revision of the document!


Graag telkens bij Alternatief: een alternatief aangeven voordat termen veranderd worden. [Tussen de haken geeft de onderbouwing aan]

Item: artikel [Item wordt in het Nederlands ook wel gebruikt, maar dan meer in de betekenis “gespreksonderwerp”.] Alternatief: item

Log in: log in [Bij aanmelden weet ik nooit of het om registreren of om inloggen gaat. De term “log in” legt het initiatief en de controle bij de bezoeker, bij aanmelden ligt de controle meer bij de site-eigenaar.] Alternatief: Aanmelden

Attribute: attribuut [Producteigenschap is te lang in veel situaties. Bovendien is voor veel computeraars eigenschap de vertaling van property bij objecten. Plus: eigenschappen zijn inherent aan het product, attributen zijn toegekend (zoals het woord at-tribuut ook zegt).] Alternatief: Producteigenschap of Eigenschap

Review: review [Behalve dat het korter is, is review ook de term die overal op Nederlandse sites wordt gebruikt voor commentaar van gebruikers.] Alternatief: beoordeling

Tier: staffel [Een staffel is eigenlijk de hoeveelheid waarbij je een extra kwantumkorting krijgt. Staffelkorting wordt ook wel gebruikt, maar is te lang. Het woord korting alleen maakt niet duidelijk dat het om oplopende korting gaat bij grotere aantallen. ] Alternatief:

Qty, Quantity: aantal [Aantal is in de meeste gevallen een veel makkelijker, korter en duidelijker woord, vooral als je het combineert met artikelen. Maar iemand die hasj of zand bestelt, zal dat toch meestal in grammen cq. kubieke meters doen. Hoeveelheid is lelijk, maar waarschijnlijk wel het meest universeel bruikbaar.] Alternatief: Hoeveelheid

Tag: tag [Volgens mij noemt iedereen dat tags. Ik begreep niet wat ze met etiketten bedoelden totdat ik zag dat het de vertaling was van tags. Labels ben ik ook wel eens tegengekomen, maar is ook niet gebruikelijk. Gouden regel: altijd zo veel mogelijk aansluiten bij het woordgebruik van de doelgroep.] Alternatief: Etiket

Information: gegevens [Waar mogelijk gegevens: persoonsgegevens, adresgegevens, etc. Soms kan informatie of gegevens helemaal weggelaten worden]

Save: Opslaan Alternatief: Bewaar, Sla op

Billing address: factuuradres

Shipping address: Afleveradres [Niet verzendadres! Dat is het adres waar de zending vandaan komt...]

You have: u hebt [Niet: u heeft. Dat is ouderwets, werkwoord in een derde persoon enkelvoud. Je zegt ook niet: U is.]

Submit: Verzenden [Meestal is Verzenden prima. Soms is onderaan een formulier Verwerken beter. Soms is OK ook OK.]

Scope: Scope [Technische term, niet vertalen. Wie niet weet wat Scope is, weet ook niet wat Bereik of Reikwijdte is. Dreigende verwarring met vertaling van Range (bereik?)] Alternatieven: Bereik/Reikwijdte

View as List / Grid: Bekijken als Product-info / Foto-gallerij [De letterlijke logische vertaling is Lijst / Raster. Maar dat zegt de site-bezoeker niks. Wat is een raster? Wat is het verschil tussen beide opties? - In de List wordt de Short Description opgenomen, dus meer info. Bij het grid staan de plaatjes meer centraal. Zie ook beschrijvingen van deze weergaven bij andere sites, o.a. eBay.]

Payment Method: Betaalwijze

Expiration Date: Vervaldatum

Purchase Order: Inkooporder
 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs