Guideline til oversættelse

Last modified by runez on Mon, November 12, 2007 14:51
Source|Old Revisions  |  Back To Group

Generelle retningslinier for hvordan den danske oversættelse gennemføres.

I øjeblikket bliver der diskuteret (med Magento), hvordan vi fornuftigt håndterer nye versioner, så vi ikke mister al arbejdet hver gang ny funktionalitet udgives.

Magento har svaret, og det ser lovende ud. I hvert fald ser jeg ingen grund til panik: “We are going to release the translation diff files a few days after a new Magento version is released starting from the next release. The diff files will be in the same format as translation files. They will also have an additional info on the items – whether they were added or removed. I’ll update all the people who are translating Magento shortly after the next release.”

Adgang til filer

Alle sprogfiler ligger som google spreadsheets. For at kunne få adgang til dem send din e-mail til http://www.magentocommerce.com/boards/member/messages/pm/3146/

Overordnede begreber og koncepter

Der eksisterer en liste med oversættelsesforslag til overordnede koncepter og begreber her: http://spreadsheets.google.com/pub?key=p7344nSbUSfZFS63TAWGSdw

Simpel procedure

En oversætter feltet, to andre reviewer. Når et dokument er helt oversat og reviewet tages det op til diskussion.

Hvordan

  • Er feltet ikke oversat, så oversæt og marker oversættelsen med gult.
  • Hvis gul markering eksisterer, så skriv i næste kolonne (1) [brugernavn]:enig eller (2) [brugernavn]:[dit forslag] og marker oversættelsen med orange.
  • Hvis orange markering, så skriv i næste ledige kolonne 1) [brugernavn]:enig eller (2) [brugernavn]:[dit forslag].
  • Hvis der er fuld enighed, så marker oversættelsen med grøn. 

Magento 2 GitHub Repository

Magento Job Board - Some sort of tag line goes here

Latest Posts| View all Jobs