Video hướng dẫn về các khối giao diện tĩnh

image

Các khối giao diện tÄ©nh trong Magento có thể chỉnh sá»­a và thêm vào các trang theo nhiều cách khác nhau.  Video hÆ°á»›ng dẫn này sẽ hÆ°á»›ng dẫn các bạn má»™t số cách.

Page 1 of 1 pages
Download Magento