Quản lý đơn hàng trong phần quản trị Magento

Có một số chức năng mới trong bản Magento kế tiếp (dự kiến tuần này), một chức năng đáng lưu ý đó là quản lý đơn đặt hàng trong phần quản trị.

Chức năng này cho phép các đơn hàng có thể được tạo trong phần quản trị, cho cả khách hàng mới và khách hàng có sẵn. Trong tương lai chức năng này sẽ được mở rộng nhiều tính năng mới, nhưng bây giờ hãy xem qua một số tính năng đã hiện thực.

Các điểm nổi bật trong quản lý đơn hàng

  1. Tiền tệ được chọn trước khi đặt hàng.
  2. Giỏ hàng được hiển thị trong quá trình tạo đơn hàng. Người quản trị có thể thêm sản phẩm từ giỏ hàng vào đơn hàng (và ngược lại).
  3. Danh sách các sản phẩm mong muốn của khách hàng được hiển thị trong quá trình tạo đơn hàng. Người quản trị có thể thêm sản phẩm từ danh sách vào đơn hàng (và ngược lại).
  4. Danh sách các sản phẩm khách hàng đang so sánh cũng được hiển thị trong quá trình tạo đơn hàng. Người quản trị có thể thêm sản phẩm từ danh sách vào đơn hàng.
  5. Có thể tìm kiếm sản phẩm và thêm vào đơn hàng.
  6. Khách hàng có thể được gán vào các nhóm nếu cần thiết.
image
Click ảnh để xem hình lớn
Page 1 of 1 pages
Download Magento