Phim hướng dẫn tạo các email giao dịch

Các email giao dịch như email thông báo đã tạo tài khoản hay email xác nhận đặt hàng được tạo rất dễ dàng thông qua các mẫu email có sẵn trong hệ thống. Trong đoạn phim này, bạn sẽ học cách tạo các email giao dịch và gán chúng cho các hoạt động trên hệ thống.

image
Page 1 of 1 pages
Download Magento