Magento Version 0.6.12840 (Hỗ trợ thanh toán PayPal)

Magento 0.6.12840 đã sẵn sàng cho các bạn download. Tích hợp hệ thống thanh toán qua PayPal và hỗ trợ đa ngôn ngữ là những điểm nhấn của phiên bản này.(Xem một số hình ảnh).

image

Magento hỗ trợ hai phương thức thanh toán qua PayPal: PayPal Express, cho phép khách hàng thanh toán qua website PayPal, và PayPal Direct, xử lý thẻ thanh toán ngay trên site của bạn.

Với PayPal Express, khách hàng đươc chuyển tới website PayPal. Sau khi thanh toán xong sẽ chuyển về trang thông báo đã hoàn tất đặt hàng trên site của bạn. Khách hàng có tài khoản PayPal sẽ tiện lợi hơn khi sử dụng chức năng này.

Với PayPal Direct, khách hàng không cần phải có tài khoản PayPal. Thay vào đó khách hàng sẽ điền trực tiếp thông tin thẻ thanh toán và sẽ thanh toán vào tài khoản PayPal mà không hề biết là đang xài PayPal.

Click vào đây để xem chức năng này hoạt động như thế nào...

image

-- MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý CHO PHIÊN BẢN - MAGENTO 0.6.12840 --

CÁC THAY QUAN TRỌNG:

Thêm cài đặt cho việc bản địa hóa:


Thêm chức năng hỗ trợ đa ngôn ngữ:


Hiện thực các phương thức thanh toán:


Phân quyền cho phần quản trị gần như được viết lại


Thêm chức năng quản lý các nhận xét về sản phẩm trên nhiều trang

Thêm chức năng quản lý các đánh giá về sản phẩm trên nhiều trang

CÁC LỖI ĐÃ SỬA:


CÁC CẢI TIẾN:


CÁC LỖI ĐÃ BIẾT: