Magento đa ngôn ngữ

image


Sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các bạn trong cộng đồng Magento Đức và Ba Lan, chúng tôi rất hào hứng công bố quy trình dịch thuật tới các cộng đồng khác.Hướng dẫn tham gia:


  • Má»—i diá»…n đàn cá»™ng đồng trong international forums, bạn sẽ thấy má»™t chủ đề (tên “Official Magento Translation” ...) đính kèm má»™t tập tin zip. Tập tin này chứa thÆ° mục và các tập tin csv. Hãy để mặc kệ cấu trúc thÆ° mục và các tập tin.
  • Tập tin CSV có hai cá»™t. Cá»™t bên phải có thể được viết đè vá»›i phần dịch thuật. Cá»™t bên trái phục vụ cho mục đích tham chiếu và không được viết đè lên - Ä‘iều này rất quan trọng.
  • Chỉ có thẻ <a> and <br / > được sá»­ dụng trong văn bản gốc (cá»™t bên đầu tiên). Các thẻ HTML khác (ví dụ: <strong>) có thể thêm vào phần dịch (cá»™t bên phải) nếu thấy phù hợp.
  • Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình trong international forums vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ thêm vào.
  • Vá»›i má»™t lượng lá»›n công việc phải làm cho má»—i ngôn ngữ, chúng tôi đề nghị các bạn cá»™ng tác qua lại để dá»… dàng chia sẻ công việc và cùng thá»±c hiện. Hy vọng việc dịch thuật sẽ được triển khai nhanh trong sá»± cá»™ng tác của mọi người.
  • Vui lòng thông báo chúng tôi khi hòan tất việc dịch thuật để chúng ta có sá»± kết hợp chặt chẽ cho các phiên bản trong tÆ°Æ¡ng lai.

Có thắc mắc gì? Hãy cho chúng tôi biết qua các bình luận hoặc liên hệ chúng tôi.


Page 1 of 1 pages
Download Magento