Magento Connect

image

Magento Connect (MC), một thị trường cho các nhà phát triển sản phẩm và dịch vụ thương mại liên quan Magento . MC dự kiến triển khai đầu năm 2008 sau khi bản Magento hoàn chỉnh đầu tiên được phát hành, MC dự kiến sẽ có các mảng sau:Magento Connect là cơ hội để các nhà phát triển gặp gỡ cộng đồng.

Chúng tôi rất lạc quan về tiềm năng của Magento và hy vọng các bạn sẽ cùng tham gia.