Magento Connect

image

Magento Connect (MC), một thị trường cho các nhà phát triển sản phẩm và dịch vụ thương mại liên quan Magento . MC dự kiến triển khai đầu năm 2008 sau khi bản Magento hoàn chỉnh đầu tiên được phát hành, MC dự kiến sẽ có các mảng sau:


  • Các module mở rá»™ng chức năng của Magento
  • Giao diện
  • Các gói thiết kế
  • Tích hợp
  • Ngôn ngữ
  • Các gói cài đặt
  • OS cài đặt sẵn Magento
  • Việc làm
  • (và nhiều thứ khác nữa…)

Magento Connect là cơ hội để các nhà phát triển gặp gỡ cộng đồng.

Chúng tôi rất lạc quan về tiềm năng của Magento và hy vọng các bạn sẽ cùng tham gia.

Page 1 of 1 pages
Download Magento