Hợp tác cùng Magento

Nếu bạn (hoặc công ty bạn) có cảm hứng với cơ hội hợp tác cùng Varien / Magento, vui lòng đăng ký tại http://www.magentocommerce.com/partners.

Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà tích hợp hệ thống, các công ty phát triển, các nhóm thiết kế, các đơn vị quảng cáo, nhà cung cấp host, và các công ty IT toàn cầu để tham gia cùng chúng tôi chinh phục công nghiệp thương mại điện tử.

Chúng tôi dự kiến sẽ có một thông báo chính thức về đối tác và hợp tác trong vòng 90 ngày tới.