Download Magento 0.6.14100

Magento bản preview version 0.6.14100 đã sẵn sàng để download. Điểm đáng chú ý của phiên bản này là chức năng quản lý đơn hàng trong phần quản trị, quản lý kho hàng, và giới thiệu chức năng 'quà tặng' trong Magento.