Video hướng dẫn về các khối giao diện tĩnh

image

Các khối giao diện tÄ©nh trong Magento có thể chỉnh sá»­a và thêm vào các trang theo nhiều cách khác nhau.  Video hÆ°á»›ng dẫn này sẽ hÆ°á»›ng dẫn các bạn má»™t số cách.

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Quản lý đơn hàng trong phần quản trị Magento

Previous entry: Roy Rubin trả lời phỏng vấn trên Google’s Enterprise Superstars Blog

Download Magento