Trang cộng đồng Magento quốc tế đầu tiên - Cộng đồng Magento Đức

Site cộng đồng quốc tế đầu tiên đã online tại de.magentocommerce.com và dành cho cộng đồng Magento Đức (cộng đồng sôi nổi nhất hiện tại).

Herzlich Willkommen in der deutschen Community!

image

Các site cho các cộng đồng khác sẽ online trong vài tuần tới.

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Phim hướng dẫn tạo các email giao dịch

Previous entry: Hậu trường Magento - Lập tài liệu thiết kế

Download Magento