Tạo chức năng thanh toán trong Magento

image

Bài viết tổng quan về cách tạo chức năng thanh toán cho Magento trên Wiki . Bài viết dựa trên các hàm API gần như hoàn thiện của Magento và hy vọng sẽ không có nhiều sự thay đổi.

Nếu bạn muốn tích hợp hệ thống thanh toán của bạn vào Magento, thì bài viết là một tham khảo tốt cho bạn bắt đầu.

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Hậu trường Magento - Lập tài liệu thiết kế

Previous entry: Hệ thống Wiki mới

Download Magento