Mốc 10.000 bài viết trên diễn đàn

image

Cộng đồng Magento liên tục phát triển, với 10,000 bài viết trên diễn đàn từ 31 tháng 8 năm 2007.

Rất cảm ơn sự tham gia của cộng đồng.smile Go Go Magento!!!

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Download Magento 0.6.14100

Previous entry: Quản lý đơn hàng trong phần quản trị Magento

Download Magento