Magento Version 0.6.12840 (Hỗ trợ thanh toán PayPal)

Magento 0.6.12840 đã sẵn sàng cho các bạn download. Tích hợp hệ thống thanh toán qua PayPal và hỗ trợ đa ngôn ngữ là những điểm nhấn của phiên bản này.(Xem một số hình ảnh).

image

Magento hỗ trợ hai phương thức thanh toán qua PayPal: PayPal Express, cho phép khách hàng thanh toán qua website PayPal, và PayPal Direct, xử lý thẻ thanh toán ngay trên site của bạn.

Với PayPal Express, khách hàng đươc chuyển tới website PayPal. Sau khi thanh toán xong sẽ chuyển về trang thông báo đã hoàn tất đặt hàng trên site của bạn. Khách hàng có tài khoản PayPal sẽ tiện lợi hơn khi sử dụng chức năng này.

Với PayPal Direct, khách hàng không cần phải có tài khoản PayPal. Thay vào đó khách hàng sẽ điền trực tiếp thông tin thẻ thanh toán và sẽ thanh toán vào tài khoản PayPal mà không hề biết là đang xài PayPal.

Click vào đây để xem chức năng này hoạt động như thế nào...

image

-- MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý CHO PHIÊN BẢN - MAGENTO 0.6.12840 --

CÁC THAY QUAN TRỌNG:

Thêm cài đặt cho việc bản địa hóa:

 • Lá»±a chọn cấu hình lúc cài đặt
 • Cấu hình trong phần quản trị
 • Định dạng cho hiển thị tiền tệ và ngày tháng

Thêm chức năng hỗ trợ đa ngôn ngữ:

 • Làm lại các template há»— trợ các bản dịch
 • Cấu trúc tập tin và thÆ° mục cho các bản dịch
 • Thá»±c hiện bản dịch mẫu English (US)

Hiện thực các phương thức thanh toán:

 • Website Payments Pro
 • Paypal Express
 • PayPal Direct

Phân quyền cho phần quản trị gần như được viết lại

 • Chuyển phân quyền qua phần 'Admin', Xóa phần 'Permissions'
 • Hiện thá»±c kiểm tra quyền trong việc cấu hình hệ thống phần quản trị

Thêm chức năng quản lý các nhận xét về sản phẩm trên nhiều trang

Thêm chức năng quản lý các đánh giá về sản phẩm trên nhiều trang

CÁC LỖI ĐÃ SỬA:

 • Sá»­a lá»—i màu sắc khi menu hover
 • Sá»­a lá»—i khi cài đặt template
 • Sá»­a lá»—i javascript trên one-page checkout
 • Sá»­a lá»—i upload ảnh trên Windows
 • Sá»­a lá»—i nạp layout từ db
 • Sá»­a lá»—i hiển thị khi checkout nhiều địa chỉ
 • Sá»­a lá»—i không có mật khẩu trong mail đăng ký khi checkout
 • Sá»­a lá»—i khi thêm sản phẩm vào wishlist hai lần
 • Sá»­a lôi xóa backups
 • Má»™t số lá»—i về newsletter

CÁC CẢI TIẾN:

 • Thêm má»™t số models' setters và getters để tằng hiệu quả
 • Thay thế phÆ°Æ¡ng thức _initChildren bằng _prepareLayout và xóa _afterSetLayout
 • Thêm phÆ°Æ¡ng thức Block_Abstract::getBlockHtml
 • Layouts chuyển thành má»™t tập tin
 • Đổi các layout updates thành action updates
 • Hiện thá»±c sắp xếp các phÆ°Æ¡ng thức thanh toán
 • Thêm 'Exclude multi-address checkout' trong cấu hình phÆ°Æ¡ng thức thanh toán
 • Thêm chức năng 'Save As' cho newsletter templates

CÁC LỖI ĐÃ BIẾT:

 • Lá»›p thứ 3 menu phần quản trị bị vỡ trong IE
 • Phiếu giảm giá không hiển thị trong tổng cá»™ng Ä‘Æ¡n hàng khi đăng nhập bằng tài khoản khách hàng
 • Cảnh báo bảo mật khi submit form từ trang bảo mật qua trang không bảo mật

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Hệ thống Wiki mới

Previous entry: Magento đa ngôn ngữ

Download Magento