Magento Blog thêm tiếng Pháp, tiếng Hoa và tiếng Việt

image

Magento Blog đã triển khai trên 9 ngôn ngữ và không ngừng phát triển thêm. Hôm nay có thêm tiếng Pháp, tiếng Hoa và tiếng Việt trên website của Magento. Các blog ngôn ngữ một mặt dịch các bài bên blog tiếng Anh, mặt khác cung cấp các bài viết được quan tâm khác cho từng cộng đồng.

Nếu bạn quan tâm bản địa hóa Magento, vui lòng liên hệ chúng tôi.

++++

Blog tiếng Pháp - fr.magentocommerce.com (RSS: http://feeds.feedburner.com/Magento-FR)

Blog tiếng Hoa - zh.magentocommerce.com (RSS: http://feeds.feedburner.com/Magento-ZH)

Blog tiếng Việt - vi.magentocommerce.com (RSS: http://feeds.feedburner.com/Magento-VI)

Join the Dialogue ( 1 comment )

RSS comments feed for this entry
  1. 1
    Falleaf
    September 28 2007

    Đồng chí nào design cái logo của Việt Nam nhìn có vẻ bị nhỏ hÆ¡n logo của các nÆ°á»›c khác. Thế là không hay nhé. Cùng má»™t kích thÆ°á»›c phải làm sao cho nó nổi lên, to, oai vệ tí chứ…

    Chúc vui

Leave a Reply

SmileysNext entry: Magento đa ngôn ngữ

Previous entry: Tham gia nhóm Magento trên Facebook

Download Magento