Hướng dẫn cài đặt Magento từng bước một

Tổng hợp các hướng dẫn cài đặt Magento.

Đầu tiên là từ bài viết của các thành viên, srikat. Bài viết này hướng dẫn cài đặt trên Dreamhost (vẫn có thể sử dụng cho các host khác) và bao gồm khoảng 5 phút video hướng dẫn. Rất chi tiết và dễ dàng.

Tiếp theo là bài viết từ Crucial Web Hosting. Bài viết này hướng dẫn từng bước cài đặt Magento trên Split-Shared host.

Nếu bạn thấy những hướng dẫn cài đặt khác, hay gửi chúng tôi smile

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Cập nhật sản phẩm từ Magento

Previous entry: Thời trang Magento

Download Magento