Hệ thống Wiki mới

image

Chúng tôi đã bỏ hệ thống Wiki cũ và thay thế bằng một phiên bản DokuWiki tích hợp hoàn toàn vào hệ thống. Với hệ thống cú pháp, định dạng và hiển thị đa dạng sẽ giúp cộng đồng Magento ngon lành hơn trong việc chia sẻ kiến thức.

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Tạo chức năng thanh toán trong Magento

Previous entry: Magento Version 0.6.12840 (Hỗ trợ thanh toán PayPal)

Download Magento