Hậu trường Magento - Lập tài liệu thiết kế

Trong video này, Minu trao đổi về quá trình thiết kế, lập tài liệu về thiết kế cho Magento và giới thiệu một số hình ảnh liên quan. Minu là người chịu trách nhiệm thiết kế cho Magento bao gồm site demo, site cộng đồng, và giao diện quản trị Magento.

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Trang cộng đồng Magento quốc tế đầu tiên - Cộng đồng Magento Đức

Previous entry: Tạo chức năng thanh toán trong Magento

Download Magento