Cập nhật sản phẩm từ Magento

image

Magento Wiki ngày càng phát triển với những đóng góp từ cộng đồng. Một bài viết gần đây với hướng dẫn chi tiết nhập các sản phẩm từ Magento vào Vtiger (một hệ thống CRM mã nguồn mở).

Cảm ơn Tim (pwebdev) cho những đóng góp của bạn!

Join the Dialogue ( 0 comments )

Leave a Reply

SmileysNext entry: Roy Rubin trả lời phỏng vấn trên Google’s Enterprise Superstars Blog

Previous entry: Hướng dẫn cài đặt Magento từng bước một

Download Magento