Chức năng tiền tệ quốc tế trong Magento

Hướng dẫn sử dụng tiền tệ quốc tế trong Magento tại đây. Click vào ảnh bên dưới để xem.

image