Các nhóm Magento

Video trình bày về chức năng nhóm trong Magento, các thành viên có thể lập hoặc tham gia các nhóm có cùng mục tiêu hay sở thích. Mỗi nhóm sẽ có blog và wiki để các thành viên tham gia trao đổi và liên lạc với nhau.
Click vào ảnh để xem hình lớn hơn