Bánh nướng Magento

Hà hà, ngạc nhiên chưa ... Mấy cái bánh này muốn nói gì nhỉ?

image