Video hướng dẫn về các khối giao diện tĩnh


image

Các khối giao diện tĩnh trong Magento có thể chỉnh sửa và thêm vào các trang theo nhiều cách khác nhau.  Video hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn một số cách.