Magento 1.0 đến rùi


Chúng tôi rất hưng phấn thông báo ra mắt phiên bản chính thức đầu tiên Magento 1.0 (Download | Release Notes). Website cộng đồng mới sẽ được đưa lên trong tuần này với nhiều tính năng mới mà điểm nhấn là Magento Connect.

Quả là một cuộc đua điên cuồng với thời gian, và ngày ra mắt phiên bản chính thức đến rùi.

Các công ty kinh doanh trực tuyến đã chờ đợi Magento để xây dựng hệ thống, các nhà phát triển, thiết kế đã thuyết phục khách hàng chờ đợi, và các đối tác đã nhìn thấy tiềm năng của Magento. Với tất cả các bạn, những người đã tham gia vào cộng đồng Magento , viết blog và viết bài trên diễn đàn, đã download các phiên bản dùng thử và thông báo các lỗi -- Cảm ơn các bạn đã tin tưởng.

Open Source eCommerce has Officially Evolved!!!!