Hướng dẫn cài đặt Magento từng bước một


Tổng hợp các hướng dẫn cài đặt Magento.

Đầu tiên là từ bài viết của các thành viên, srikat. Bài viết này hướng dẫn cài đặt trên Dreamhost (vẫn có thể sử dụng cho các host khác) và bao gồm khoảng 5 phút video hướng dẫn. Rất chi tiết và dễ dàng.

Tiếp theo là bài viết từ Crucial Web Hosting. Bài viết này hướng dẫn từng bước cài đặt Magento trên Split-Shared host.

Nếu bạn thấy những hướng dẫn cài đặt khác, hay gửi chúng tôi smile

RSS comments feed for this entry

User Comments

|2 comments