Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Cần giúp đỡ về tax
 
jerry_mouse2484
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2009-12-17
 

Hi all,
Tớ muốn tất cả các sp đều có thuế 25% ở giá nhưng setup mãi không được. Bro nào thạo phần này giúp tớ với, tớ mới xài Magento nên ko biết gì mấy.

Đa tạ

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
jerry_mouse2484
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2009-12-17
 
Mr.Hai - 29 December 2009 01:38 AM

Để tạo thuế cho sản phẩm, bạn vào Quản lý sản phẩm -> Thuế.

Tại đây bạn tạo rule, Zones.

Bạn tham khảo qua phần này, tôi sẽ chỉ bạn tiếp.

Cảm Æ¡n bạn, tôi đã nghiên cứu và hiểu về phần này nhÆ°ng khi áp dụng cho sp thì ko thấy nó hoạt Ä‘á»™ng. Bạn có thể giúp tôi được không?  tôi sẽ cung cấp cho bạn user và pass của live site tôi Ä‘ang làm.
Mong hồi âm của bạn

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top