Magento Forum

   
תבנית עיצוב לפאנל ניהול בעברית
 
OrotTech
Moderator
 
Avatar
Total Posts:  209
Joined:  2007-10-20
Israel
 

עוד מוצר מדף איכותי מבית אורות טכנולוגיות - תבנית עיצוב לפאנל ניהול בעברית

בדומה לתבניות עיצוב לאתר ניתן להתקין תבנית לפאנל הניהול של מג’נטו ולעבוד בעברית מלאה (כמובן, לא לשכח להתקין גם קבצי השפה).
תבנית זו אינה מחליפה את התבנית הסטנדרתית של מג’נטו אלא מותקנת כתבנית נוספת וניתן להגדיר באיזו תבנית להשתמש.

פרטים נוספים על התבנית ניתן לקבל באתר שלנו.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Salepoint Israel
Jr. Member
 
Total Posts:  17
Joined:  2009-10-19
Israel
 

אחלה

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
    Back to top