Magento Forum

   
Problem with a hebrew domain
 
orpee1
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2013-10-21
 

We’ve recently finished building the following website - dev address : http://dimsum.rak-seo.co.il/

but when trying to change the base and secured domain to the main hebrew domain : http://www.xn--4dbfsqbw.com/ (now shoing the old website)

we’ve get the following error :

There has been an error processing your request
Exception printing is disabled by default for security reasons.

Error log record number: 1208248013651

The error report reads :

a:5:{i:0;s:20:"Invalid URI supplied";i:1;s:857:"#0 /home/rakseoc/public_html/dimsum/lib/Zend/Uri.php(143): Zend_Uri_Http->__construct(’http’, ‘//www.xn--4dbfs...’)
#1 /home/rakseoc/public_html/dimsum/app/code/core/Mage/Core/Model/Store.php(726): Zend_Uri::factory(’http://www.xn--...’)
#2 /home/rakseoc/public_html/dimsum/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(313): Mage_Core_Model_Store->isCurrentlySecure()
#3 /home/rakseoc/public_html/dimsum/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(161): Mage_Core_Controller_Varien_Front->_checkBaseUrl(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
#4 /home/rakseoc/public_html/dimsum/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
#5 /home/rakseoc/public_html/dimsum/app/Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
#6 /home/rakseoc/public_html/dimsum/index.php(87): Mage::run(’’, ‘store’)
#7 {main}”;s:3:"url”;s:28:"/index.php/checkout/onepage/”;s:11:"script_name”;s:10:"/index.php”;s:4:"skin”;s:6:"hebrew";}

please help us with this subject!

Thanks!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
TuanSEO
Jr. Member
 
Total Posts:  3
Joined:  2014-01-02
 
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
banthatnhanh
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2014-03-05
 

I think because of certain functions.

BTN
dien dan rao vat, tang like facebook

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
daotaocanbo
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2013-08-21
 

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là cơ sở đào tạo hoạt động theo luật Doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo xây dựng, tư vấn xây dựng và nghiên cứu các lĩnh vực xây dựng…

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VIỆN BAO GỒM:

- Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Tư vấn quản lý dự án, lập thẩm định, đấu thầu và quy hoạch.
- Tư vấn du học nước ngoài: Anh, Australia, Mỹ , Thuỵ Sỹ, Trung Quốc…v.v.
- Hợp tác đào tạo với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước.
- Thiết kế các chương trình đào tạo theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
- Thiết kế thi công, giám sát các công trình.
- Nghiên cứu các vấn đề về xây dựng…
Cấp chứng nhận, chứng chỉ xây dựng

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
nhocti_tt
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2014-04-14
 

I think because of certain functions
Siêu thị bếp từ - mẫu tủ bếp đẹp - không gian bếp

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
    Back to top