Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

สอบถามเรื่องการเปลี่ยน email ตอนลงโปรแกรม magento
 
Krite
Guru
 
Total Posts:  301
Joined:  2009-05-31
 

ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรครับ ตอนลงโปรแกรม magento เป็น email หนึ่ง แต่ตอนจะ upload อยากจะใช้อีก email ได้หรือไม่ ถ้าจะเปลี่ยนทำอย่างไรครับ แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
shakure
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-07-13
 

คือว่า เป็นมือใหม่มากๆ ของ magento น่ะค่ะ
เลยไม่แน่ใจว่าจะใช่ที่ถามมารึเปล่า

คิดว่า เข้าไปในส่วนของ Admin Panel แล้วไปที่ System>My Account
แล้วเปลี่ยน email ในนั้นน่ะค่ะ

ถ้าไม่ใช่ รอผู้รู้แล้วกันนะคะ

ป.ล. อยากให้ท่านผู้รู้ มาช่วยๆกันตอบหน่อยน่ะค่ะ
เพราะไม่ค่อยมีคนเข้ามาตอบเลย
ตอนนี้ก็ลองแบบงูๆปลาๆไปเรื่อยๆเลยค่ะ

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top