Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Database import fout: Errno 150
 
Donovanray
Jr. Member
 
Total Posts:  5
Joined:  2011-01-06
 

Ik probeer een kopie van de website op een usbwebserver te installeren maar ik blijf maar steken op een fout die ik krijg wanneer ik een copy van de database (xml) wil importeren in een lege database op de usbwebserver.

De fout die ik krijg is de volgende:

Error at the line 3035: ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Catalog Product Option Title Table';
QueryCREATE TABLE `catalog_product_option_title` (
`
option_title_idint(10unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Option Title ID',
`
option_idint(10unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Option ID',
`
store_idsmallint(5unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Store ID',
`
titlevarchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'Title',
PRIMARY KEY (`option_title_id`),
UNIQUE KEY `UNQ_CATALOG_PRODUCT_OPTION_TITLE_OPTION_ID_STORE_ID` (`option_id`,`store_id`),
KEY `IDX_CATALOG_PRODUCT_OPTION_TITLE_OPTION_ID` (`option_id`),
KEY `IDX_CATALOG_PRODUCT_OPTION_TITLE_STORE_ID` (`store_id`),
CONSTRAINT `FK_CATALOG_PRODUCT_OPTION_TITLE_STORE_ID_CORE_STORE_STORE_IDFOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `core_store` (`store_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `FK_CAT_PRD_OPT_TTL_OPT_ID_CAT_PRD_OPT_OPT_IDFOREIGN KEY (`option_id`) REFERENCES `catalog_product_option` (`option_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Catalog Product Option Title Table'
MySQLCan't create table 'magenta.catalog_product_option_title' (errno: 150)

Ik heb boven aan het xml bestand Regel 1:  SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; toegevoegd
En onderaan het bestand Regel 11796:  SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; toegevoegd

Maar toch blijf ik de Error nummer 150 krijgen. Aangezien de database 160mb groot is upload ik hem via bigdump. Maar ik verwacht niet dat dat roet in het eten gooit.

Hopelijk kan iemand van jullie mij verder helpen want ik zit een beetje vast op dit moment helaas.

Alvast bedankt

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top