Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Trög server/ Vad krävs av en server för att få den att fungera? 
 
firedragon
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2009-03-18
 

Hej! Jag undrar följande!
Jag har en Magento webbplats idag med extra allt när det gäller problem med betalning och anslutningar osv.
Jag undrar vad för Magento på deras server? Vissa har påpekat att det krävs en InnoDB? oavsett vad det är?
Servern har vi i dag tar det ungefär 30-60sek att logga in som admin och ännu längre tid att surfa! Frågan är här!
Om jag har en server med Microsoft Server 2008 och Microsoft SQL Server 2008 kan jag använda denna plattform för sidan?
Eller måste jag köra Linux med Apache o SQL och i så fall vilken av dem! Vad krävs för bästa funktion!
När jag uppgraderar till Magento Enterprise Edition, är det bättre? det finns andra krav på det? MVH Lundgren

Hello! I wonder the following!
I have a Magento site today with extra everything when it comes to problems with payment and connectivity, etc..
I wonder what the requirements for Magento on their server? some have indicated that it requires an InnoDB? whatever that is?
The server we have today, it takes about 30-60sek to log in as admin and even longer to surf! The issue is this!
If I have a server with Microsoft Server 2008 and Microsoft SQL Server 2008 can I use this platform for the page?
Or do I have to run Linux with Apache o SQL and if so which of them! What is required for best feature!
When I upgrade to Magento Enterprise Edition, is it better? there are other requirements for it? MVH Lundgren

Image Attachments
627_0_1.jpg1228_0_1.jpg
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Roger
Member
 
Total Posts:  69
Joined:  2007-08-31
 

Linux, apache & mysql är nog att rekommendera.

Microsoft Server 2008 med SQL Server känns inte som att det skulle bli något bättre med.

Sen kan man ju optimera med typ suphp osv..

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top