Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Page 2 of 4
DIBS Betalingsmodul (Offisiell)
 
AnneLise
Sr. Member
 
Avatar
Total Posts:  154
Joined:  2008-09-08
Bergen, Norway
 

Den setter status som behandler, uavhengig av om kunden gjennomfører betalingen eller ikke, men nÃ¥r du Ã¥pner ordren i magento, vil det stÃ¥ enten “det er ikke mottatt noen betaling for denne ordren” eller “det er mottatt betaling” og da med bilde av visa/MC logoen.  Du trenger derfor ikke gÃ¥ inn i DIBS for Ã¥ sjekke om kunden faktisk har gjennomført betalingen.

Videre sender den kun ut ordrebekreftelsesmail til admin hvis kortbetalingen faktisk er gjennomført grin

//Lise

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
risul
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2008-09-29
 

OK… takker smile

Mener DIBS burde implementert bedre statushåndtering på ordrer slik det er med Paypal eller Amazon Payment slik at alle dibs betalinger også gikk først til avventer DIBS f. eks for deretter å gå til behandler/prosesserer etter at betaling ble gjennomført!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
AnneLise
Sr. Member
 
Avatar
Total Posts:  154
Joined:  2008-09-08
Bergen, Norway
 

Ja det kunne vært greit med en v2 i fremtiden.  Men for oss som var med pÃ¥ prosessen frem til den i dag ble levert, sÃ¥ setter vi vanvittig pris pÃ¥ at det finnes en løsning i det hele tatt grin

//Lise

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
dibs
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2008-09-08
 

Da er etterspurt funksjonalitet for ordrestatus lagt til.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
luccame
Jr. Member
 
Total Posts:  3
Joined:  2008-01-17
 

Hi all,
I need this extension in my shop, but after installation when I go to view order details I get this error (on every order, both in frontend and backend):

SQLSTATE[42S02]Base table or view not found1146 Table 'eurohus_mage.dibs_order_status' doesn't exist

eurohus_mage is the name of my database

I am using magento 1.3.2.4 and magento-community/Dibs extension
the problem disappear after uninstalling the extension confused
any idea?

Thank you,
luccame

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
luccame
Jr. Member
 
Total Posts:  3
Joined:  2008-01-17
 

Executing this via phpMyAdmin in my database helped me:

CREATE TABLE if not exists `dibs_order_status` (
      `
orderidVARCHAR(45NOT NULL,
      `
transactVARCHAR(50NOT NULL,
      `
statusINTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0 = unpaid, 1 = paid',
      `
amountVARCHAR(45NOT NULL,
      `
currencyVARCHAR(45NOT NULL,
      `
paytypeVARCHAR(45NOT NULL,
      `
cardnomaskVARCHAR(45NOT NULL,
      `
cardprefixVARCHAR(45NOT NULL,
      `
cardexpdateVARCHAR(45NOT NULL,
      `
cardcountryVARCHAR(45NOT NULL,
      `
acquirerVARCHAR(45NOT NULL,
      `
enrolledVARCHAR(45NOT NULL,
      `
feeVARCHAR(45NOT NULL
        
);

found that in /app/code/local/Mage/Dibs/sql/dibs_setup/mysql4-install-0.7.0.php
seems like it wasn’t executed at install…

in the same file you can also find:

delete from {$installer->getTable('core_resource')} where code 'dibs_setup';
do I need to take care of that also? Everything is already working now.

Bye

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Atle E
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-08-03
 

Hvordan virker den nye statusen? Hvilke statuser er det som blir satt?

Vi har etterlyst slik funksjonalitet, så dette er bra.

Er installasjons bugen fikset?

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Atle E
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-08-03
 

Testet den på en test server nå, og liker at vi selv kan definere hvilken status som skal settes før og etter betaling.

MEN jeg fÃ¥r samme feilmelding som tidligere nevnt “SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘bildefpr_mag.dibs_order_status’ doesn’t exist”. Greit at man kan bruke den manuelle fiksen nevnt tidligere i denne threaden, men det øker ikke tilliten til modulen…

Håper DIBS kan fikse dette fort og melde ifra når den er klar.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Atle E
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-08-03
 

Fant at ved oppgradering fra en gammel dibs versjon så ser det ut til å gå bra. Det er bare ny isntallasjons av 1.0.0.7 som feiler.

Men jeg sliter med at orderstatusen fortsatt ikke endres. NÃ¥r er det at den skal endres?

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Atle E
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-08-03
 
niso - 09 September 2009 01:21 AM

Da er etterspurt funksjonalitet for ordrestatus lagt til.

Det ser ut som Mage_Dibs_StandardController kun endrer status i callbackAction() og ikke successAction() . I våres magento så kalles aldri callbackAction() , dermed så byttes ikke status ved betaling. Andre om har dette problemet?

[$this->setOrderStatusAfterPayment();
         
$session->setQuoteId($session->getDibsStandardQuoteId(true));
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
dibs
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2008-09-08
 

Hei,

da er det gjort noen smÃ¥ endringer… ordrestatus endres ogsÃ¥ i successAction.

Jeg har installert DIBS extension på en fresh install av 1.3.2.4, da ble SQL statement eksekvert.

Om det dukker opp flere problemer får dere si i fra.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Atle E
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-08-03
 

Tusen takk!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Tor Kjetil
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2009-09-23
 

Hei
Kan det legges inn en mulighet for å sette ordren til Avbrutt/kansellert når bruker velger å ikke gjennomføre betaling - cancelAction()?

Fungerer ellers utmerket smile

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Atle E
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-08-03
 

Etter successAction ble fikset har DIBS modulen fungert bra, helt til vi oppdaget et problem hvis mail sending feiler. Da endres ikke status, slik at man fortsatt tror at orderen ikke er betalt. Går man inn på orderen så ser man på betalings informasjon at den er betalt.

Problemet er denne koden:

// Send email order confirmation (if enabled). May be done only once!
if (((int)$payment->getConfigData(’sendmailorderconfirmation’)) == 1) {
$order->sendNewOrderEmail();
}

$this->setOrderStatusAfterPayment();
$session->setQuoteId($session->getDibsStandardQuoteId(true));

Dette bør kunne fikses med å bytte om rekkefølgen, siden det er viktigere etter min mening at statusen er korrekt enn at epost sendes ut. Da kan den se slik ut :

$this->setOrderStatusAfterPayment();
$session->setQuoteId($session->getDibsStandardQuoteId(true));

// Send email order confirmation (if enabled). May be done only once!
if (((int)$payment->getConfigData(’sendmailorderconfirmation’)) == 1) {
$order->sendNewOrderEmail();
}

Vær obs på at denne koden finnes to forskjellige steder.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Atle E
Jr. Member
 
Total Posts:  9
Joined:  2009-08-03
 

hei!

Opplever dere at noen kunder klager over at bestillings processen henger på betalings informasjon? Vi har en del klager på dette. Når dette skjer finner vi følgende i error logen:

exception 'Zend_Db_Statement_Exception' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'orderid' cannot be null' in /var/www/magento/lib/Zend/Db/Statement/Pdo.php:238
Stack trace
:
#0 /var/www/magento/lib/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 /var/www/magento/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(457): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /var/www/magento/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(230): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `di...', Array)
#3 /var/www/magento/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(281): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('INSERT INTO `di...', Array)
#4 /var/www/magento/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(535): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query('INSERT INTO `di...', Array)
#5 /var/www/magento/app/code/local/Mage/Dibs/Block/Standard/Redirect.php(21): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('dibs_order_stat...', Array)
#6 /var/www/magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(462): Mage_Dibs_Block_Standard_Redirect->__construct(Array)
#7 /var/www/magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(402): Mage_Core_Model_Layout->_getBlockInstance('dibs/standard_r...', Array)
#8 /var/www/magento/app/code/local/Mage/Dibs/controllers/StandardController.php(32): Mage_Core_Model_Layout->createBlock('dibs/standard_r...')
#9 /var/www/magento/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(376): Mage_Dibs_StandardController->redirectAction()
#10 /var/www/magento/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(248): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('redirect')
#11 /var/www/magento/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(158): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
#12 /var/www/magento/app/Mage.php(459): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
#13 /var/www/magento/index.php(54): Mage::run()
#14 /var/www/magento/index.php(76): magerun()
#15 {main}

Denne feilen ble ikke logget før vi la en try {}catch{log} rund Mage::run.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top
Page 2 of 4