Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Lỗi trong magento
 
trangnt
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2009-01-06
 

Không biết có phải do lỗi lúc mình chỉnh sửa ko nhưng hình như khi khách hàng đăng ký thì ko sửa được thông tin, ví dụ như tên, password thì phải. Mọi người có gặp trường hợp này chưa. Ai fig được bug này ko chia sẻ cho mình với

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top